Wynagrodzenia pracowników to wciąż w pewnym stopniu temat tabu w Polsce. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Hays Poland w 2018 roku aż 80% firm nie podaje proponowanego wynagrodzenia w publikowanych przez siebie ofertach pracy. Chociaż kwestia jawności płac od wielu lat pozostaje w naszym kraju tematem kontrowersyjnym, eksperci twierdzą, że umieszczanie informacji o stawce wpływa pozytywnie na wydajność prowadzonego procesu rekrutacyjnego. Czy na rynku pracy szykuję się zmiany w tym zakresie? Jakie są zalety informowania kandydatów o możliwych zarobkach i czy taka praktyka może pociągać za sobą negatywne skutki?

Zarobki w ogłoszeniu o pracę

Obecnie publikowanie informacji o proponowanych zarobkach w ogłoszeniu o pracę nie jest wymagane prawem, jednakże to może się wkrótce zmienić. 3 marca bieżącego roku Komisja Europejska przedstawiła plan mający na celu zmianę aktualnych praktyk na rynku pracy. Bronią w walce z brakiem jawności wynagrodzeń w procesach rekrutacyjnych ma być dyrektywa w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania.

Jeżeli nowe propozycje wejdą w życie, rynek pracy w krajach Unii Europejskiej z pewnością zmieni się w dużym stopniu. Art. 5 proponowanej dyrektywy ma wprowadzić obowiązek poinformowania kandydata o wynagrodzeniu na stanowisku, na które aplikuje. Propozycja płac będzie musiała się pojawić w ogłoszeniu lub zostać przedstawiona przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej. Sam pracodawca nie będzie miał prawa wypytywać kandydata o jego dotychczasowe zarobki.

Umieszczanie proponowanego wynagrodzenia w ogłoszeniach – jak to wygląda w Polsce?

Chociaż 76% przepytanych przez Hays Poland respondentów uważa, że pracodawca powinien umieszczać w ogłoszeniu informację o stawce, mniej niż 1/5 przedsiębiorców to robi. Aż 23% ankietowanych pracodawców nie uważało publikowania propozycji płacy ogłoszeniu za praktykę, która może przynieść mu korzyści. Z drugiej strony 87% pracowników i kandydatów zadeklarowało, że chętniej zaaplikowałoby na ogłoszenie z informacją o warunkach finansowych współpracy.

Dziś wciąż można mówić o umieszczaniu informacji o wynagrodzeniu w ogłoszeniu o pracy jako raczej zagranicznym standardzie. To nie znaczy jednak, że sytuacja nie może się zmienić. Już w 2018 roku partia Nowoczesna złożyła projekt nowelizacji Kodeksu Pracy – zmiana miała dotyczyć między innymi wprowadzenia obowiązku publikowania szczegółów dotyczących możliwych zarobków. Całkiem prawdopodobne, że zwyczaje na polskim rynku pracy niedługo ulegną zmianie. Na lepsze? Opublikowanie konkretnej propozycji współpracy nie powinno działać negatywnie na wizerunek firmy. Zalet publikowania ofert z propozycją stawki nie brakuje.

Budowanie profesjonalnego wizerunku przez transparentność

Na rynku pracy liczy się przede wszystkim transparentność. To dzięki niej możliwe jest zbudowanie dobrej i długotrwałej relacji między firmą a pracownikiem. Przedstawienie warunków finansowych w ogłoszeniu rekrutacyjnym świadczy o uczciwości pracodawcy – o tym, że ma określone oczekiwania i jest skłonny zapłacić konkretne pieniądze kandydatowi, który je spełni. Taki pracodawca wyróżnia się dzisiaj pozytywnie w Polsce na tle pozostałych pracodawców i otrzymuje więcej zgłoszeń w prowadzonych procesach rekrutacyjnych.

Podawanie proponowanego wynagrodzenia zwiększa wydajność procesu rekrutacyjnego

Informowanie o kwocie wynagrodzenia już w ogłoszeniu ma też kilka praktycznych zalet. Przede wszystkim oszczędza czas rekrutera oraz osoby aplikującej – chyba każdemu zdarzyło się otrzymać finalną ofertę pracy z niską płacą. Dzięki informacji o stawce na samym początku rekrutacji pracownik nie będzie musiał tracić czasu na wieloetapową rekrutację tylko po to, by na końcu dowiedzieć się, że oferta nie spełnia jego oczekiwań, a rekruter będzie mógł poświęcić swój czas tym kandydatom, którzy już na wstępie zaakceptują warunki. Odpada także niezręczny element obu – zdalnej i stacjonarnej rozmowy rekrutacyjnej – omawianie oczekiwań finansowych.

Ogłoszenia mają też zwykle lepszy organiczny zasięg i docierają do większej liczby kandydatów zwyczajnie dlatego, że znajomi chętnie przesyłają między sobą ciekawe oferty pracy. Wzrasta też prawdopodobieństwo zainteresowania biernego kandydata, który aktualnie ma zadowalającą go posadę, ale w przyszłości może rozważyć zmianę pracy.

Czy jawność wynagrodzenia ma jakieś wady?

Żadne rozwiązanie nie jest idealne – jawność płac może wywołać wewnętrzne spory lub irytację u pracowników, którzy nie będą w stanie zrozumieć, dlaczego ich koledzy na podobnych stanowiskach otrzymują podobne wynagrodzenie. W takiej sytuacji pole do popisu będzie miała kadra kierownicza, która powinna upewnić się, że każdy z pracowników wie, z czego wynika wysokość jego wynagrodzenia i co może zrobić, żeby ją zmienić.

Nieumiejętne prowadzenie rekrutacji z wykorzystaniem informacji o stawce może też spowodować odfiltrowanie kandydatów – zarówno tych o zbyt wysokich oczekiwaniach, jak i tych, z którymi pracodawca mógłby chcieć negocjować. Dlatego twórz ogłoszenia rekrutacyjne z rozwagą.

Jawne płace w ogłoszeniach – jak pracodawca może podejść do tej kwestii?

Chcesz budować pozytywny wizerunek Twojej firmy, ale uważasz, że podawanie konkretnej, sztywnej kwoty wynagrodzenia w ogłoszeniu może odstraszyć najciekawszych kandydatów i ograniczyć możliwości negocjacji? To nie jest Twój jedyny wybór, możesz także podać:

  • tzw. widełki płacowe – przedział kwotowy, dzięki któremu zostawiamy sobie pole do negocjacji i dostosowania ostatecznej oferty do umiejętności i doświadczeń kandydata.
  • minimalne wynagrodzenie – ta opcja daje Ci znacznie większe pole do negocjacji, chociaż może odstraszyć kandydatów o wyższych oczekiwaniach finansowych.

Niezależnie od tego, jaki sposób informowania o stawkach wybierzesz, możesz mieć pewność, że Twoi potencjalni pracownicy preferują pracodawców, którzy jasno wypowiadają się w kwestii proponowanych warunków finansowych już na etapie publikacji ogłoszenia rekrutacyjnego.