Zapotrzebowanie na wsparcie pracowników zewnętrznych pojawiło się wraz z rozwojem gospodarki w Polsce. Korzystanie ze pomocy specjalistów spoza firmy jest elementem strategii biznesowej licznych firm już od wielu lat. Istnieje kilka typów zatrudniania zewnętrznego, różniących się pod względem regulacji prawnych, zakresem obowiązków pracownika zewnętrznego, a także wad i zalet. Jak może na nich zyskać Twoja firma?

Co to jest zatrudnienie zewnętrzne?

Zatrudnianie pracownika na etat nie zawsze jest optymalnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstwa. W ostatnim dwudziestoleciu powstało wiele nowych zawodów i branż, w których tradycyjna organizacja pracy nie sprawdza się dobrze. To właśnie dlatego wykształciły się różne rodzaje zatrudniania zewnętrznego, dzięki którym organizacja zatrudniająca może lepiej wykorzystać potencjał pracowników, a także zapewnić im niezbędną swobodę i elastyczność.

Zatrudnienie zewnętrzne polega na podjęciu współpracy z pracownikiem w oparciu o zasady inne niż te typowe dla umowy o pracę. W konsekwencji osoba zatrudniona świadczy firmie pracę, ale nie staje się jej stałym pracownikiem, a niekiedy nawet nie podpisuje umowy bezpośrednio z organizacją, która jest odbiorcą jej usług (tak jest w przypadku umowy o pracę tymczasową, gdzie umowa podpisywana jest z agencją pracy, a przedsiębiorstwo przejmuje część obowiązków pracodawcy).

Jakie są typy zatrudniania zewnętrznego?

Rodzajów współpracy, którą możesz podjąć z pracownikami zewnętrznymi, jest kilka. W przypadku budowania bardziej stałej, partnerskiej relacji często wymienia się trzy z nich. Zanim podejmiesz decyzję, warto lepiej poznać charakterystykę, wady i zalety każdego z rozwiązań.

Zatrudnianie pracowników tymczasowych

Zasady współpracy na podstawie umowy o pracę tymczasową reguluje Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Możesz także zapoznać się z naszym artykułem na temat zasad zatrudniania pracowników tymczasowych.

W celu zatrudnienia pracownika tymczasowego powinieneś skontaktować się z agencją pracy tymczasowej (chętnie opowiemy Ci ze szczegółami, jak wygląda taka współpraca). Wybierz agencję pracy z rozwagą, jedynie zarejestrowane firmy mogą świadczyć usługi delegowania pracowników do pracy u tzw. pracodawcy użytkownika.

Zaletami takiego rozwiązania jest:

  • większa elastyczność w zakresie ustalania czasu trwania umowy i okresu wypowiedzenia,
  • łatwiejsze rozwiązywanie umowy,
  • przeniesienie formalności (prowadzenia dokumentacji pracownika) i wielu innych obowiązków na agencję pracy tymczasowej.

Wadą z pewnością jest to, że współpraca na podstawie o umowę na pracę tymczasową nie może trwać bez końca i po okresie nie dłuższym niż 18 miesięcy pracodawca musi zaproponować pracownikowi standardową umowę na czas nieokreślony lub zakończyć korzystanie z jego usług.

Na czym polega outsourcing pracowniczy

Jeżeli interesuje Cię ta forma współpracy, pamiętaj, o szczegółowym przeanalizowaniu treści umowy, bo to od niej zależą koszty, odpowiedzialność obu stron i organizacja pracy. Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny opisują zaledwie ogólne postępowanie w przypadku konfliktu lub konieczności rozwiązania umowy.

Outsourcing jest bardzo opłacalnym rozwiązaniem zwłaszcza dla mniejszych i średnich firm, które chcą oszczędzić czas oraz pieniądze na zleceniu niektórych procesów zewnętrznym wykonawcom. Wybrany dostawca usług zastępuje np. etatową księgową albo specjalistę IT. W przypadku takiego rozwiązania, mimo że ktoś wykonuje pracę etatowca, Ty nie musisz płacić za utrzymanie pracownika – odprowadzać składek ani podatków.

Zalety tego rozwiązania to:

  • brak kosztów utrzymania pracownika,
  • przeniesienie odpowiedzialności do zewnętrznej firmy,
  • koszt usługi można odliczyć od podatku.

Outsourcing usług jest z powodzeniem wykorzystywany w wielu branżach. Decydując się na ten sposób zatrudniania zewnętrznego, możesz znacznie zaoszczędzić, ale tracisz kontrolę nad niektórymi procesami i ryzykujesz, że zlecone zadanie nie zostanie wykonane należycie.

Freelancer – co to za praca?

Możesz poczuć się pewniej, nawiązując współpracę z osobą prywatną lub posiadającą działalność gospodarczą.  W przypadku freelancingu obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i zapisy umów, które podpiszesz z tzw. wolnym strzelcem.

Freelancer jest często w stanie podjąć współpracę z kilkoma firmami i wciąż poświęcić każdej z niej całkiem sporo czasu, dzięki czemu jako przedsiębiorca możesz czuć się kompleksowo obsłużony w ustalonym wcześniej zakresie prac. To ciekawa opcja zatrudniania zewnętrznego w przypadku regularnej współpracy i krótkoterminowych zleceń.

Zaletą tego rozwiązania jest:

  • brak kosztów utrzymania pracownika,
  • niejednokrotnie niższe koszty niż w przypadku outsource’owania usług w dużej firmie,
  • elastyczność współpracy.

Niektórzy pracodawcy zatrudniają freelancerów na takich samych zasadach, jak etatowych pracowników. Jest to próba obejścia prawa i w celu zmniejszenia kosztów organizacji. Takie postępowanie może prowadzić do przykrych dla pracodawcy konsekwencji prawnych.

Wady i zalety zatrudniania zewnętrznego

Możliwe wady zatrudniania zewnętrznego wynikają bardziej z potencjalnej nieodpowiedzialności lub niskich kompetencji pracownika zewnętrznego. Pracodawca ponosi najmniejsze ryzyko w przypadku zatrudniania pracowników tymczasowych, ponieważ za ich pracę i zachowanie odpowiada agencja pracy tymczasowej. Wszystkie trzy rodzaje zatrudniania zewnętrznego mogą być rozwiązaniem deficytu wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy.

Do najważniejszych zalet zatrudniania zewnętrznego należy zaliczyć możliwość skoncentrowania się firmy na jej kluczowych działaniach – mniej istotne zadania są zlecane na zewnątrz, a pracownicy etatowi mają więcej czasu na rozwijanie głównych gałęzi biznesu. Możliwe jest także skrócenie procesów rekrutacyjnych. Pozyskanie pracownika na stałe trwa dosyć długo. W przypadku usługodawców zewnętrznych znalezienie wykwalifikowanego specjalisty jest dosyć proste – tacy eksperci szybko wdrażają się w pracę z nowym klientem. Osoba, która nie jest związana z naszą firmą ma także inne spojrzenie na procesy wewnętrzne i czuje się swobodnie, dyskutując o ewentualnych zmianach.