Pracodawcy na polskim rynku pracy od lat muszą stawiać czoła brakowi dostatecznej ilości kandydatów o odpowiednich kompetencjach. Nic dziwnego, iż ze względu na brak wykwalifikowanych osób w najbliższej okolicy, przedsiębiorcy decydują się na poszukiwania na większym obszarze – w innych województwach a niekiedy nawet za granicą państwa. Dla wielu firm doświadczony, zdolny pracownik jest najważniejszym kapitałem. Kandydaci otwarci na relokację mogą liczyć na wiele ciekawych benefitów i możliwości rozwoju.

Na czym polega mobilność zawodowa?

Tworząc stanowisko pracy i ogłoszenie rekrutacyjne musimy zastanowić się nie tylko nad zakresem obowiązków pracownika, ale także nad tym, czy będziesz oczekiwał od Twojego pracownika zwiększonej mobilności.

Dowiedz się jakie prace można powierzyć pracownikowi tymczasowemu.

Mobilność zawodowa oznacza gotowość do zmienienia miejsca zamieszkania (permanentnie lub tymczasowo) w celu podjęcia pracy. Głównymi przyczynami tego zjawiska jest bezrobocie w mieście, w którym do tej pory mieszkał pracownik, potrzeba polepszenia warunków życia i chęć rozwoju zawodowego.

Nie da się ukryć, że skłonność do zgody na relokację jest ceniona przede wszystkim przez duże firmy z filiami i projektami na całym świecie. Przeniesienie pracownika z innego miasta lub kraju częściej dotyczy także pracowników zatrudnionych na wysokich stanowiskach, lub wykonujących pracę wymagającą szczególnych, lub nietypowych umiejętności i kwalifikacji, ale dotyczy to także menedżerów, szkoleniowców oraz wielu innych zawodów.

Relokacja pracownika – czym jest?

Relokacja pracownika jest niczym innym, jak przeniesieniem pracownika z filii w jednym mieście do filii w drugim mieście lub państwie, co wiąże się z koniecznością przeprowadzki. Deklarując gotowość do relokacji, trzeba mieć na uwadze, że wynagrodzenia na danym stanowisku oraz warunki życia w różnych miejscach mogą się znacznie różnić.

Kiedy wykorzystuje się relokację pracowników?

Zwykle przeniesienie doświadczonych pracowników do innego miasta lub kraju ma miejsce w przypadku:

  • tworzenia nowych filii i oddziałów firmy – sprawdzeni specjaliści mogą szybko oraz skutecznie zorganizować pracę w nowym miejscu od podstaw i wdrożyć przetestowane już dobre praktyki pracy,
  • braku dostępu do wykwalifikowanych kandydatów na danym obszarze – bywa, że najzwyczajniej w danym regionie brakuje pracowników o unikatowych umiejętnościach, wówczas pracodawca musi rozszerzyć zakres poszukiwań,
  • konieczności rozwijania kompetencji – niektóre umiejętności pracownicy mogą zdobyć jedynie przez praktykę, dlatego pracodawcy czasami decydują się na skierowanie specjalisty do innego środowiska pracy w celu zdobycia dodatkowego doświadczenia.

Relokacja a kodeks pracy

Bywa, że pracodawca nie ma wielkiego wyboru i jest zmuszony przenieść pracownika w inne miejsce lub prowadzić rekrutację na odległych regionach. Przedsiębiorcy są jednak ograniczani zasadami zatrudniania pracowników tymczasowych i stałych określonymi przez kodeks pracy oraz inne ustawy.

Zgodnie z art. 42 Kodeksu Pracy relokacja pracownika bez wręczenia wypowiedzenia zmieniającego jest możliwa, gdy:

  • wystąpią uzasadnione potrzeby pracodawcy,
  • relokacja pracownika nie płynie na zmniejszenie wynagrodzenia zatrudnionego,
  • praca wykonywana w nowym miejscu pracy będzie adekwatna do kwalifikacji zatrudnionego.

Przepisy mówią także o tym, że w konsekwencji relokacji można wykonywać inną pracę, niż to wynika ze stosunku pracy, ale nie dłużej niż przez 3 miesiące w ciągu roku kalendarzowego. Wydłużenie czasu relokacji jest możliwe tylko wtedy, kiedy potrzeba przedłużenia tego okresu wynika z niedyspozycji pracownika np. niezdolności do pracy potwierdzonej przez lekarza.

Taka relokacja trwająca dłużej niż 3 miesiące jest możliwa na przełomie roku – jeżeli pracownik przepracuje w ramach relokacji 3 ostatnie miesiące roku i 3 pierwsze miesiące kolejnego, w ciągu relokacja trwa 6 miesięcy, ale nie dochodzi do naruszenia przepisów.

Jeżeli relokacja jest korzystna dla pracownika, często dochodzi o zawarcia porozumienia pozwalającego na modyfikację warunków zatrudnienia. Jeżeli do tego nie dojdzie, pracodawca powinien wręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające, które pracownik może przyjąć lub odrzucić. Brak przedstawienia stosownego oświadczenia przez pracownika do upływu połowy okresu wypowiedzenia jest równoznaczny z przyjęciem propozycji pracodawcy.

Benefity i inna pomoc udzielana relokowanemu pracownikowi nie jest uregulowana prawnie.

Przeczytaj także o ochronie prawnej pracowników tymczasowych.

Jak wygląda relokacja pracownika w praktyce?

Relokacja nie musi być dla pracownika stresującym doświadczeniem. Zmiana miejsca zamieszkania i pracy może być niepowtarzalną możliwością do udoskonalenia umiejętności zawodowych, językowych, a także poznanie kultury innego regionu. Wiele zależy od tego, czy pracodawca okaże relokowanemu pracownikowi odpowiednie wsparcie i zadba o jego motywację oraz komfort pracy.

Jakie benefity może zaproponować pracodawca relokowanemu pracownikowi?

Mobilność zatrudnionych osób to dla wielu pracodawców istotna zaleta, dlatego przedsiębiorcy zwykle decydują się na wspieranie elastycznych pracowników poprzez tzw. pakiety relokacyjne obejmujące np.:

  • opłatę lub dopłatę do wynajmu mieszkania w nowym miejscu pracy,
  • przyznanie dodatków finansowych (jednorazowo lub w postaci stałej dopłaty do miesięcznego wynagrodzenia),
  • wspieranie w przystosowaniu się do życia w nowym miejscu, np. przydzielenie opiekuna lub przewodnika,
  • zagwarantowanie możliwości wzięcia udziału w terapii lub spotkaniu z psychologiem.

Wyjątkowo atrakcyjną zachętą do zwiększania mobilności pracownika będzie zaproponowanie relokacji wraz z rodziną, jeżeli konieczny jest wyjazd na długi okres. Niektóre firmy decydują się na wspieranie małżonków pracowników przy poszukiwaniu pracy w nowym mieście lub załatwianiu formalności w nowych szkołach dzieci pracownika.

Duża mobilność Twoich pracowników i możliwość prowadzenia procesu rekrutacyjnego na dużym obszarze, da Ci większą swobodę w rozwijaniu Twojego biznesu. Zastanów się, w jaki sposób można ułatwić im podjęcie decyzji o zgodzie na relokację.