Nagłe, nieprzewidywalne zmiany w gospodarce, które towarzyszą nam od kilku miesięcy, wymagają od przedsiębiorców niezwykle dużej elastyczności i szybkiego dostosowywania się do aktualnej sytuacji. W takich realiach zatrudnienie tymczasowe to często najlepsze rozwiązanie dla wielu firm.

Pracownicy tymczasowi a COVID-19

Zatrudniając pracowników tymczasowych, możesz – pomimo trudnej sytuacji – utrzymać ciągłość pracy i elastyczność zatrudnienia. Pracownicy tymczasowi mogą rozwiązać problem z niedoborem pracowników lub zwiększonym zapotrzebowaniem na personel w wybranych okresach czasu. Taka forma zatrudnienia pozwowi Ci też na bieżąco dostosowywać się do wahań na rynku pracy. Elastyczność organizacyjna i kosztowa bez wątpienia da Ci ogromne poczucie bezpieczeństwa.

Przeczytaj: Koniec rynku pracownika? Co COVID-19 zmienił na rynku pracy

Zatrudnianie pracowników w czasie COVID-19

Choć zatrudnianie pracowników tymczasowych w dobie pandemii koronawirusa jest dla pracodawców bardzo korzystne, trzeba się liczyć z pewnymi utrudnieniami.

Przykładowo, zgodnie z art. 229 Kodeksu pracy, osoby przyjmowane do pracy podlegają wstępnym badaniom lekarskim. W dodatku § 4 wspomnianego artykułu stanowi, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Tymczasem sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że podmioty realizujące badania medycyny pracy znacznie ograniczyły swoją działalność. Jak więc może sobie poradzić w tym wypadku pracodawca?

Wyjaśnienie dostarcza Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Art. 1 ust. 11 pkt 3 stanowi, że w przypadku braku dostępności lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego, badanie to może przeprowadzić inny lekarz, wydając stosowne orzeczenie lekarskie. Owo orzeczenie traci ważność dopiero 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Zasadniczo rekrutacja pracowników w czasie COVID-19, a potem ich zatrudnienie, nie zmienia się pod kątem formalnym.

W dalszym ciągu po stronie agencji pracy jest obowiązek dopełnienia kwestii administracyjnych, przekazywanie pracownikowi wynagrodzenia i odprowadzanie za niego składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wciąż obowiązuje też konieczność ochrony danych osobowych. Zatrudniani pracownicy powinni też odbyć szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia stanowiskowe czy też szkolenia z ochrony danych osobowych. Oczywiście obecnie wypełnienie zadań związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych być trudniejsze pod względem logistycznym, ale nie różni się niczym od przyjmowania nowych osób na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony.

Czytaj też: Zatrudniasz pracowników tymczasowych za pośrednictwem agencji? Sprawdź, jakie masz obowiązki!

Tarcza antykryzysowa a pracownicy tymczasowi

Wątpliwości w zakresie zatrudniania pracowników tymczasowych wzbudził ostatnio fakt, że grupa ta, jak dotąd, miała bardzo ograniczony dostęp do wsparcia z tarczy antykryzysowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo do dofinansowania przysługuje bowiem temu pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych. I choć to zła sytuacja finansowa pracodawcy użytkownika wpływa bezpośrednio na przestój lub malejące zapotrzebowanie na pracowników, to udzielenie pomocy jest zależne nie od spadku obrotów nie przedsiębiorcy, lecz agencji, która formalnie zatrudnia pracownika tymczasowego. Mimo to zainteresowanie pracą tymczasową nie maleje, bo w sytuacji spowolnienia gospodarczego taka forma zatrudnienia wydaje się optymalną. W dodatku prawdopodobne jest, że wkrótce pojawią się rozwiązania dedykowane rynkowi zatrudnienia tymczasowego, które ułatwią przezwyciężenie kryzysu.

Pamiętaj, że zlecenie agencji zatrudnienia Smart Solutions pozyskiwania pracowników odciąży Twoją firmę w zakresie przeprowadzania procesu rekrutacji, wypełniania zadań administracyjnych związanych z przyjęciem do pracy oraz prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej.

Współpraca z rzetelną firmą, która gwarantuje pracodawcom transparentność w zakresie świadczonych usług, jest niezwykle cenna, szczególnie w czasach pandemii koronawirusa.