Ludzie, którzy się lubią, wzajemnie wspierają, mają wspólne cele, tworzą zgrane, silne zespoły. A te, jak nietrudno zgadnąć, są wielką wartością dla każdej organizacji. Skutecznym sposobem na zacieśnienie więzi pomiędzy pracownikami jest… integracja. Jak integrować zespół, aby osiągnąć najlepsze rezultaty? Jakich błędów unikać? Podpowiadamy.

Zżyci ze sobą, szanujący się wzajemnie i efektywnie współpracujący pracownicy to serce i bogactwo każdej firmy. Bez nich nawet najlepsze pomysły, nowoczesne technologie czy innowacyjne inicjatywy nie zagwarantują sukcesu danej organizacji. Z tego właśnie powodu, jednym z najważniejszych obowiązków świadomego pracodawcy powinna być troska o relacje międzyludzkie w zespole, zacieśnianie więzi między zatrudnionymi oraz budowanie wzajemnego zaufania. Skutecznym sposobem na realizację takich celów jest integracja zespołu.

Czym jest integracja pracowników?

Integracja pracowników to ogół działań mających na celu zbudowanie pozytywnych relacji między pracownikami, zacieśnienie więzi oraz wykreowanie stosunków opartych na wsparciu i zaufaniu. Dobrze zaplanowana pozwoli osiągnąć metoda win-win, przynosząc profity zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

Jakie korzyści z integracji osiągną pracownicy?

Działania integracyjne pozwolą Ci stworzyć pozytywną atmosferę w miejscu pracy. A ta, zwłaszcza dla dojrzałych pracowników, jest kluczowym elementem satysfakcji z życia zawodowego (często ważniejszym niż pieniądze). To jednak nie wszystko. Integracja pozwoli Ci zaspokoić jedną z najważniejszych potrzeb Twoich pracowników — poczucie przynależności. A to zbuduje większą lojalność, poprawi motywację i zwiększy satysfakcję z życia zawodowego. Dzięki nawiązaniu lepszych relacji ze współpracownikami nie będą przychodzić do pracy wyłącznie po to, aby wykonać codzienne obowiązki, ale także, by spotkać się z bliskimi ludźmi.

Jakie korzyści dla pracodawcy może przynieść organizacja integracji pracowników?

Działania mające na celu integrację pracowników warto potraktować jako jedną z najlepszych inwestycji w organizacji. Skutecznie przemyślane i dobrze zaplanowane, przyniosą pracodawcy wymierne korzyści. Jakie?

  • Zgrany zespół to silna organizacja. Pierwszą i najważniejszą korzyścią z integracji pracowników jest zbudowanie trwałych więzi między pracownikami opartych na wzajemnym szacunku, sympatii oraz zaufaniu. A te z całą pewnością przełożą się na poprawę efektywności pracy, lepsze radzenie sobie z przeszkodami i współpracę. Efekt? Silne, zintegrowane ze sobą zespoły pomogą Twojej organizacji funkcjonować lepiej, osiągać kolejne biznesowe cele i zamierzenia.
  • Lepszy wizerunek pracodawcy wśród pracowników i kandydatów. Realizując ciekawe z punktu widzenia pracowników sposoby integracji zespołu, poprawisz lojalność pracowników oraz zbudujesz wizerunek atrakcyjnego pracodawcy dla przyszłych kandydatów.
  • Minimalizacja skutków stresu organizacyjnego. Bezpośrednim efektem lepszych relacji w zespole będzie lepsze samopoczucie pracowników, większa motywacja i… mniejszy stres.
  • Rozwój kompetencji pracowników. Dzięki działaniom integracyjnym pracownicy poprawią swoje kompetencje miękkie, związane z efektywną współpracą czy wzajemnym wspieraniem. Poprzez wychodzenie ze strefy komfortu (co często ma miejsce przy fizycznych aktywnościach) zwiększą także pewność siebie, a biorąc udział w wykładach – poszerzą swoją wiedzę. A to również przyniesie korzyści organizacji.

Dowiedz się także, jak budować lojalność pracownika.

Jak integrować zespół, także w czasie pandemii?

Jak wynika z raportu Activy „Przyszłość wellbeingu i benefitów pracowniczych” aż 71,1% pracowników uważa, że podczas pandemii w firmie zmniejszyła się integracja pracowników, a wśród nich 59,4% deklaruje, że potrzebuje integracji z innymi pracownikami w nowej rzeczywistości. Aby wesprzeć zespół w tym jakże trudnym dla nich czasie, warto położyć szczególny nacisk na działania integracyjne. Jak je zaprojektować, aby osiągnąć zamieszone cele? Aby działania integracyjne przyniosły oczekiwane efekty, powinny być przede wszystkim atrakcyjne z punktu widzenia pracowników. Uczestnictwo w aktywnościach, które nie spełniają ich oczekiwań, może wywołać odwrotny od zmierzonego efekt – niezadowolenie i demotywację. Jeśli ci wezmą w nich udział tylko dlatego, że dostali takie polecenie, wydane na ten cel pieniądze, możesz potraktować niczym… wyrzucone w błoto. Podobnie jak na każdej innej płaszczyźnie działania organizacji, także tutaj słowo sztampa należy zastąpić słowem personalizacja. Co to oznacza w praktyce? Zanim rozpoczniesz planowanie działań integracyjnych, zbadaj potrzeby pracowników. W zależności od wielkości organizacji możesz zrobić to przy pomocy ankiet (papierowych lub internetowych). Działając w ten sposób, zyskasz przydatne do zaprojektowania kolejnych kroków dane.

Oto kilka przykładów ciekawych działań integracyjnych:

  • Wyjazdowa impreza organizacyjna z aktywnościami sportowymi np. rywalizacją olimpijską w zespołach, raftingiem czy wspinaczką oraz dodatkowymi aktywnościami dostosowanymi do potrzeb uczestników. Może to być np. wspólne robienie sushi, kurs baristy czy nauka tańca.
  • Kryminalna gra scenariuszowa stworzona na podstawie książki czy filmu. Taką aktywność można zrealizować zarówno podczas wyjazdu, jak i w okolicy siedziby firmy.
  • Spotkanie w escape roomie. Rozwiązywanie zagadek wymagające współpracy wszystkich członków zespołu to jeden z najskuteczniejszych sposobów na integrację. Zwłaszcza jeśli efektem będzie opuszczenie pokoju.

Dodatkowe pomysły do zrealizowania w czasie pandemii:

  • Codzienne rytuały przeniesione w wirtualną rzeczywistość. W wielu organizacjach pandemia COVID-19 wymusiła pracę zdalną. Jedną z największych bolączek pracowników wykonujących obowiązki w takim trybie jest brak kontaktu ze współpracownikami, poczucie wyobcowania i izolacji. Aby wyeliminować taki scenariusz, organizuj „zoomowe” poranne kawy, podczas których członkowie zespołu będą mogli porozmawiać na okołopracowe tematy, wymienić się doświadczeniami czy zwyczajnie poplotkować. Jeśli zespół używa komunikatorów typu Slack czy Discord, stwórz kanał kuchnia – przeznaczony do luźnych rozmów przy kawie.
  • Warsztaty online. Prowadzone przez internet warsztaty (np. live cooking) będą świetną okazją nie tylko do integracji zespołu, ale także do beztroskiego śmiechu i regeneracji „baterii” po pełnym stresu dniu.
  • Grywalizacja. Grywalizacja to popularna technika motywacyjna polegająca na wykorzystaniu elementów znanych z gier i technik ich projektowania na płaszczyźnie zawodowej. Celem grywalizacji jest zbudowane większego zaangażowania pracowników, zmotywowanie ich do działania, konstruktywnego rozwiązywania problemów i współpracy. Ta metoda jest więc skutecznym sposobem na wprowadzenie do codzienności szczypty przygody oraz ekscytacji.

Dowiedz się, jak przeprowadzić onboarding pracownika w czasie pracy zdalnej.

Troska o integrację pracowników to przejaw dojrzałości, odpowiedzialności za dobro organizacji. Aby działania przyniosły oczekiwane rezultaty, powinny być dobrze przemyślane, zaplanowane i precyzyjnie dostosowane do realnych potrzeb pracowników.