Coraz częściej słyszy się o tym, że firmy starają się być bardziej „smart”, ale co to właściwie oznacza? Wykorzystywanie najnowszych technologii w biznesie i życiu codziennym ma na celu lepsze zarządzanie czasem oraz innymi zasobami. Zastanawiasz się, czy Twój biznes mógłby stać się bardziej „smart”?

Smart living – jak automatyzacja i rozwój technologii zmieniają naszą codzienność?

Infuture hatalska foresight institute w swoim raporcie dotyczącym wykorzystywania nowych technologii w codziennym życiu podkreśla, że idea Smart Living obejmuje wiele kwestii. I chociaż jej wdrożenie nie oznacza jedynie technologizacji każdego obszaru ludzkiego życia, trzeba mieć świadomość, że wykorzystanie nowych technologii i Internetu może być niezwykle pomocne w stworzeniu bezpiecznej, efektywnej, spersonalizowanej oraz ekologicznej przestrzeni życiowej człowieka.

Termin smart living nie jest jednak powszechnie znany. Według danych z wyżej wspomnianego raportu zaledwie 32% ankietowanych odpowiedziało, że zetknęło się kiedyś z tym hasłem. Część rozwiązań zaliczanych do smart living i smart home opiera się na automatyzacji i połączeniu z Internetem. Przykład: wyobraź sobie lodówkę, która sama robi zakupy, kiedy z jej analizy wynika, że brakuje Twoich ulubionych przysmaków. To brzmi, jak duża oszczędność czasu, prawda?

Czym jest smart workplace?

Smart workplace to jeden z obszarów smart living i jest związany ze zwiększaniem wydajności oraz wygody pracy. Dotyczy różnych branż. „Sprytne” czy też „inteligentne” rozwiązania są stosowane w różnych biznesach, aby usprawnić wykonywanie codziennych zadań w firmie. Do technologii pomocnych przy tworzeniu narzędzi zwiększających wydajność pracy należą:

 • big data – zbieranie i analizowanie olbrzymich ilości danych,
 • rozwiązania chmurowe (cloud computing),
 • uczenie maszynowe – czyli machine learning, w tym systemy NLP (natural language processing) oraz IVR (interactive voice response),
 • Internet rzeczy (Internet of Things) i wiele innych.

Musisz mieć świadomość, że smart workplace nie oznacza zastępowania ludzi robotami – w wielu przypadkach wpłynęłoby to na zmniejszenie efektywności. Chociaż rzeczywiście coraz więcej firm wdraża rozwiązania oraz systemy, które pozwalają na sprawniejsze wykonywanie manualnych, powtarzalnych prac, to nowoczesne technologie mają wiele innych, ciekawych zastosowań, które docenią Twoi pracownicy.

W jakich branżach możemy spotkać smart workplace

Smart workplace ma wiele wymiarów. Ideą tą kieruje się pracodawca, który zastępuje ludzkie mięśnie maszynami przy pracach fizycznych niewymagających specjalnych kwalifikacji lub umiejętności artystycznych, ale także przedsiębiorca, wykorzystujący wiedzę o najnowszych technologiach, żeby stworzyć komfortowe warunki, które poprawią wydajność pracy ekspertów zatrudnionych w biurze.

Sam termin smart workplace wyewoluował w ostatnich latach. Na pierwszych etapach rozwoju tej dziedziny skupiano się na zastąpieniu człowieka maszyną tam, gdzie to możliwe w celu zwiększenia produktywności. Z tego powodu „sprytne” urządzenia można często spotkać w przemyśle, na produkcji i w przedsiębiorstwach logistycznych. Jednak ze względu na to, że idea ta oznacza nie tylko automatyzację i zwiększenie wydajności na produkcji, ale także poprawienie warunków pracy, smart workplace rozprzestrzenił się z także na inne niż przemysł branże, takie jak bankowość, administracja czy służba zdrowia.

Istnieją rozwiązania z dziedziny smart workplace, które mogłyby zostać zastosowane w dowolnej branży. Dlatego jeżeli zastanawiasz się, jak zwiększyć motywację oraz zaangażowanie Twoich pracowników, warto zastanowić się, jak poprawić ich warunki pracy wykorzystując smart workplace.

W jaki sposób smart workplace stymuluje innowacyjność i zaangażowanie pracowników?

Dziś eksperci tworzący coraz to nowsze rozwiązania z kategorii smart workplace zwrócili się w stronę pracownika – jego samopoczucia, zdrowia i trzeźwości umysłu. Coraz więcej uwagi poświęca się budowaniu przyjaznego, możliwego do spersonalizowania oraz komfortowego miejsca pracy. Firmy inwestują w inteligentne rozwiązania w zakładach pracy np. usprawniające pracę i poprawiające wygodę poprzez:

 • czujniki do pomiaru warunków w zakładzie tj. jakości powietrza, temperatury, oświetlenia i systemy optymalizujące ustawienia urządzeń dbających o odpowiednie parametry tych czynników,
 • możliwość rezerwacji i personalizacji stanowiska pracy na dany dzień, które pozwala na lepsze wykorzystanie przestrzeni biurowej, ale także zagwarantowanie pracownikom swobody niezbędnej do kreatywnego myślenia oraz pracy koncepcyjnej, możliwości wygodniejszej komunikacji i lepszego samopoczucia,
 • kontrola dostępu do pomieszczeń i urządzeń gwarantująca bezpieczeństwo pracowników i klientów,
 • automatyczna kontrola jakości, inteligentne systemy poprawiające treść pisanych przez pracownika dokumentów czy nawet zbieranie danych przez boty – to wszystko sprawia, że czasochłonnymi i nudnymi zadaniami nie musi zajmować się człowiek.

W smart workplace chodzi o lepsze wykorzystywanie potencjału zatrudnionej osoby. Poprzez wyeliminowanie powtarzalnych, nierozwijających i monotonnych zadań, możesz dać swoim pracownikom więcej czasu na pracę koncepcyjną oraz rozwój. Przy okazji zmniejszasz prawdopodobieństwo tzw. błędu ludzkiego, który często wynika ze zmęczenia lub niezadowolenia z pracy.

Zalety smart workplace z punktu widzenia pracodawcy

 1. Większe prawdopodobieństwo sprawnej i udanej rekrutacji dzięki unikalnemu Employer Value Proposition – firmy dbające o pracowników nie mają trudności ze znajdowaniem utalentowanych kandydatów.
 2. Większa wydajność zespołów i zmniejszenie ryzyka wypalenia zawodowego u pracowników – dobre warunki pracy wpływają dobrze na samopoczucie zatrudnionych.
 3. Optymalizacja kosztów i zwiększenie przychodów.

Dbaj o swojego pracownika, a on zadba o Twoją firmę – przeanalizuj potrzeby Twojego zespołu i pomyśl, jakie rozwiązania smart workplace mogą uczynić codzienność Twoich pracowników łatwiejszą oraz wpłynąć pozytywnie na ich wydajność.