Kondycja psychiczna to jeden z najważniejszych elementów, które wpływają na efektywność i zaangażowanie pracownika. Warunkuje także satysfakcję z wykonywanych obowiązków oraz poczucie spełnienia. Rolą świadomego pracodawcy powinno być więc kompleksowe wsparcie well-being zatrudnionych. W artykule wyjaśniamy, w jaki sposób osiągnąć taki cel.

Pandemia COVID-19 wpłynęła na większość aspektów życia Polaków. Osłabiła gospodarkę, spowodowała potężne kryzysy w wielu branżach i wzbudziła lęki o stabilne jutro. W takich okolicznościach poczucie bezpieczeństwa, które zapewnia pracodawca, stało się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Zwłaszcza w tym kontekście poczucie bezpieczeństwa należy rozumieć jednak nie tylko jako stabilne zatrudnienie i adekwatne do umiejętności wynagrodzenie, ale także szeroko pojętą troskę o dobrostan jednostki, czyli well-being.

Czym jest well-being?

Well-being to szerokie pojęcie, które w ogólnym ujęciu oznacza zadowolenie, dobrostan, rozumiane zarówno w kontekście fizycznym, jak i psychicznym. Jak wskazują wyniki badania przeprowadzonego przez Instytut Gallupa razem z firmą Healthways, można wskazać pięć głównych elementów well-beingu: sens, relacje, finanse, społeczność oraz zdrowie fizyczne.

Dobrostan pracowników warunkuje więc nie tylko atrakcyjne wynagrodzenie, ale także:

 • poczucie sensu wykonywanych obowiązków;
 • poczucie bycia częścią organizacji;
 • dobra atmosfera w miejscu pracy;
 • poczucie sprawczości i wpływu na decyzje podejmowane przez pracodawcę;
 • pozytywne kontakty ze współpracownikami;
 • zachowanie większej równowagi pomiędzy życiem prywatnym i pracą zawodową;
 • troska pracodawcy o zdrowie fizyczne zatrudnionych. Tę wyraża on najczęściej poprzez ciekawe użyteczne benefity pozapłacowe: pakiety medyczne, karty do fitness klubów (w czasie pandemii — karnety na zajęcia online), karnety na badania diagnostyczne czy dodatkowe dni urlopu.

Czy możliwy jest dobrostan psychiczny w miejscu pracy?

Dobrostan psychiczny w miejscu pracy jest nie tylko możliwy, ale także bardzo pożądany. Zwłaszcza wśród świadomych pracowników i pracodawców. Coraz więcej organizacji dostrzega bowiem ścisły związek pomiędzy stanem psychicznym zatrudnionych a ich lojalnością, motywacją i efektywnością.

Nic dziwnego. Pracownik, który dobrze zarabia, czuje się częścią organizacji, jest wspierany przez pracodawcę i współpracowników, z pewnością niechętnie zmieni pracę. Troska o dobrostan pracowników jest więc skutecznym sposobem na zatrzymanie w firmie talentów, zmniejszenie kosztów (koszt zastąpienia jednego pracownika wynosi od 30% do 200% jego rocznego wynagrodzenia), zbudowanie wizerunku pracodawcy z wyboru.

Więcej informacji o tym, jak budować lojalność pracowników znajdziesz w artykule Nie tylko benefity, ale też poczucie bezpieczeństwa – jak budować lojalność pracownika?.

Jakie czynniki wpływają na well-being pracowników?

Na well-being w pracy wpływa aż kilkanaście czynników. Najważniejsze to:

 • relacje z przełożonym – poczucie bycia widzianym i docenionym;
 • warunki pracy zapewnione przez pracodawcę. Jest to szczególnie ważne w czasie pandemii, kiedy wiele osób pracuje w trybie home office;
 • poczucie wpływu i kontroli nad zakresem obowiązków;
 • możliwość niezależnego podejmowania decyzji;
 • zróżnicowanie wykonywanych zadań;
 • intensywność i jakość kontaktów towarzyskich,
 • możliwość rozwoju kariery w preferowanym przez pracownika kierunku;
 • adekwatne do kompetencji i zakresu obowiązków wynagrodzenie;
 • zachowanie zdrowego balansu pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.

Jakie metody pomagają pracodawcom wspierać kondycję psychiczną pracowników?

Metody i narzędzia, które mają za zadanie wspierać kondycję psychiczną pracowników, warto dostosować nie tylko do ich potrzeb, ale też do realiów. Dziś, do tych wynikających z pandemii COVID-19. Oto kilka przykładów:

 • Jeśli większość Twoich pracowników pracuje zdalnie, stwórz im przychylne warunki do integracji pozapracowej. Przerwy na kawę na zoomie? Dlaczego nie!
 • Zadbaj o dostępność atrakcyjnych benefitów pozapłacowych, dostosowanych do pandemicznych realiów. Zamiast karnetów na siłownie, oddaj w ręce pracowników dodatkowe pakiety medyczne (także dla najbliższych osób), dodatkowe dni urlopu (np. na opiekę nad chorym partnerem) czy catering dietetyczny wraz z dostawą.
 • W ramach zajęć pozapracowych oddaj w ręce pracowników karnety na zajęcia jogi, medytacji czy mindfulness (w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej — stacjonarne lub online).
 • Przekazuj konstruktywny feedback. Utrzymanie dobrej komunikacji w czasie pandemii nie jest łatwe. Warto jednak dołożyć wszelkich starań, aby osiągnąć taki cel.

Ważne: zanim wdrożysz w życie działania poprawiające well-being, nie próbuj zgadywać, czego oczekują pracownicy i jakiego wsparcia najbardziej potrzebują. Aby uniknąć nietrafionych decyzji, zbadaj ich potrzeby, np. przy pomocy prostych ankiet.

Dlaczego warto dbać o kondycję psychiczną pracowników?

Jak wynika z badań zrealizowanych przez firmę Bupa, jeszcze przed rozpoczęciem pandemii 45% polskich pracowników oczekiwało od pracodawców wsparcia w zakresie profilaktyki problemów zdrowia psychicznego. Nic dziwnego. Wszechobecny stres, dynamiczne tempo życia i ogromna presja nie sprzyjają zachowaniu dobrej kondycji psychicznej. Z powodzeniem można uznać więc, że dbając o kondycję psychiczną pracowników, pracodawcy i przełożeni dbają tak naprawdę o rozwój organizacji. Pracownik, który czuje się otoczony troską, dostrzeżony oraz doceniony, jest nie tylko silniej zmotywowany i bardziej lojalny, ale także mniej chętny do zmiany pracy. To jednak nie wszystko. Świetna kondycja psychiczna przekłada się także na entuzjazm, kreatywność i inicjatywę. A to skutkuje świeżymi pomysłami oraz wysokim zaangażowaniem w wykonane zadania.

Troska o well-being pracowników jest także jednym z najważniejszych sposobów, aby ochronić ich przed skutkami przewlekłego stresu, w tym także przed wypaleniem zawodowym. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Jak ochronić pracownika przed wypaleniem zawodowym?.