Wielka część społeczeństwa spędza w pracy osiem godzin – to aż 1/3 dnia. Nic więc dziwnego, że to, co dzieje się w miejscu pełnienia obowiązków zawodowych ma duży wpływ na nasze ogólne samopoczucie. Nie ulega także wątpliwości, że pracujemy znacznie chętniej, kiedy pracodawca i współpracownicy wspólnie przykładają się do tworzenia pozytywnej, komfortowej atmosfery w firmie. Prowadzisz biznes i zastanawiasz się, jak zapewnić swoim pracownikom najlepsze warunki do pracy i rozwoju zawodowego? Ten artykuł jest dla właśnie dla Ciebie.

Dobra atmosfera w pracy, czyli jaka?

Na atmosferę w miejscu pracy składa się wiele czynników. Każdy pracownik ma inne wyobrażenie dobrego pracodawcy i idealnej firmy. Aby mieć pewność, że zbudujesz zgrany zespół i będziesz w stanie zadowolić zatrudnione osoby, powinieneś postawić na pełną transparentność już na etapie rekrutacji. Bądź szczery (zarówno w ogłoszeniach, jak i na etapie rekrutacji) i mów jasno o warunkach wynagrodzenia, awansu, organizacji pracy, wymaganego stroju służbowego czy tonu komunikacji wewnątrz firmy.

Firmę tworzą ludzie – stworzenie zespołu z kandydatów o podobnej wizji i oczekiwaniach sprawi, że zminimalizujesz ryzyko rozczarowania danego pracownika i będziesz aktywnie zapobiegać wypaleniu zawodowemu swoich specjalistów. Przemyśl dokładnie model działania Twojego przedsiębiorstwa oraz zastanów się, jacy pracownicy zrozumieją i pomogą Ci rozwijać firmową kulturę we właściwym kierunku.

Co wpływa na komfortową atmosferę pracy?

Podstawą zadowolenia Twoich pracowników są rzecz jasna satysfakcjonujące warunku zatrudnienia. Poza wynagrodzeniem odpowiedniej wysokości możesz zaoferować swoim pracownikom dodatkowe korzyści, które sprawią, że poczują się oni docenieni.

Benefity pozapłacowe

Do benefitów można zaliczyć materialne i niematerialne wsparcie. Według raportu „Cztery osobowości – jeden rynek pracy” z 2018 roku 91% ankietowanych chce samodzielnie wybierać szkolenia oraz benefity. Jako pracodawca możesz zaproponować zatrudnionym dostęp do zajęć sportowych (możliwość zamówienia karty sportowej lub zorganizować takie zajęcia wewnętrznie w firmie) i tym samym zadbać o ich zdrowie lub zainwestować w inne inicjatywy, które pozwolą pracownikom rozwijać ich pasje.

Integracja pracownicza

Wspólne śniadania, obiady, wyjazdy integracyjne oraz szkolenia pozwalają pracownikom zacieśnić więzi i poznać się lepiej. To z kolei z reguły przekłada się na lepszą komunikację i poprawę atmosfery w miejscu pracy. Dzięki udziałowi w takich spotkaniach pokażesz też pracownikom, że przełożony również posiada „ludzkie oblicze”, co może sprawić, że w trudnych sytuacjach chętniej zwrócą się do Ciebie po radę lub pomoc.

Na integrację pozytywnie wpływają także projekty wymagające pracy zespołowej. Aż 68% ankietowanych pracowników lubi pracę grupową i cieszy się ze wspólnych osiągnięć, dlatego przemyśl, jakie grupowe inicjatywy mógłbyś wprowadzić w swojej firmie.

Elastyczne warunki pracy

Stara zasada mówiąca o tym, aby pracy nie przynosić do domu, a domu nie zabierać do pracy jest niemożliwa do realizacji. To, co dzieje się w naszym życiu prywatnym odbija się na naszej gotowości do wykonywania obowiązków zawodowych i odwrotnie, zły dzień w pracy może zepsuć radość z aktywności wykonywanych w czasie wolnym. Ze wspomnianego wyżej badania Antal i Sodexo Benefits wynika, że 79% badanych własne, wygodne miejsce w biurze jest bardzo ważne, a 76% oczekuje również możliwości pracy zdalnej. W dobie pandemii możliwość wykonywania obowiązków zawodowych z domu pozwala na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa pracownika. Nie da się ukryć, że praca zdalna daje pracownikom możliwość pogodzenia trudniejszych okresów w życiu prywatnym z pracą zawodową, dlatego powinieneś zastanowić się nad tym, co można zrobić, aby pracownicy poczuli się w pracy swobodniej.

Docenianie sukcesów i wspieranie rozwoju

Mało co wpływa na pogorszenie nastroju pracownika tak mocno, jak wrażenie, że nikt nie docenia jego starań. Zadaniem przełożonego jest sprawienie, aby każdy pracownik czuł się potrzebny. Dostrzeganie nawet małych sukcesów motywuje do intensywnej i starannej pracy, podczas gdy ignorowanie osiągnięć sprawia, że pracownik przestaje się starać. Pamiętaj także stymulować rozwój zatrudnianych osób. Pozwól im przeczytać branżowy artykuł w czasie pracy lub zorganizuj ciekawe szkolenie. Aktywizacja jest kluczem do zachowania dobrej kondycji psychicznej u pracowników.

Jakie zachowania w miejscu pracy powinny być piętnowane przez pracodawcę

Istnieje kilka zachowań (pojawiających się zarówno w grupach kierowniczych, jak i wśród pracowników niższego szczebla), na które pracodawca powinien reagować z pełną stanowczością:

  • Plotkowanie – plotki mogą być chwilową, niewinną rozrywką, ale mogą też poważnie zranić osobę obmawianą. Wpływają także na tworzenie się grup i pogłębianie rozłamów w zespole.
  • Mobbing – różne formy znęcania się nad pracownikami są niedopuszczalne.
  • Dyskryminacja – w firmie powinna panować atmosfera tolerancji, a każdy pracownik powinien być oceniany za osiągnięcia zawodowe, a nie za indywidualne przekonania.
  • Konflikty – zadaniem menedżera jest zauważanie i sprawne rozwiązywanie problematycznych sytuacji w miejscu pracy.
  • Nierówne szanse – pracownicy na tych samych stanowiskach powinni mieć dostęp do takich samych narzędzi i wygód. Jeżeli organizujesz szkolenia, nie wykluczaj osób, które mogą na nim skorzystać.

Zadbaj, aby pracownicy wiedzieli, że w razie jakichkolwiek problemów Twoje drzwi pozostają dla nich otwarte.

Jak mierzyć zadowolenie pracowników z atmosfery w pracy?

Najważniejsze jest, aby Twoi pracownicy nie bali się wprost mówić o swoich potrzebach. Nie każdy potrafi rozmawiać twarzą w twarz z szefem o tym, co mu się nie podoba w firmie, dlatego warto wdrożyć ankiety zadowolenia z atmosfery w firmie (np. przeprowadzane za pośrednictwem firmowego intranetu). Zastanów się także nad stworzeniem systemu na przekazywanie anonimowych sugestii usprawnień i zgłaszanie skarg, aby pracownicy mogli pomóc Ci zmienić firmę na lepsze.