Czy jesteś zadowolony ze swoich pracowników? Nie masz zastrzeżeń do sposobu, w jaki wykonują swoje obowiązki? A może przeciwnie – masz sporo uwag i nie wiesz, jak o nich rozmawiać? Najlepszym rozwiązaniem w każdej sytuacji jest feedback dla pracownika! Czym on jest i jak działa w praktyce?

Czym jest feedback?

Obcojęzyczne, kojarzące się z korpomową słowo „feedback” to nic innego, jak opinia, reakcja czy też informacja zwrotna. Oczywiście nie jest to nic nowego, bo z feedbackiem mamy do czynienia w codziennym życiu niemal każdego dnia. Oceny, które otrzymujemy w szkole, opinie klientów po zakupie towaru lub usługi czy też wszelkiego rodzaju recenzje to zawsze swego rodzaju informacja zwrotna. Jednak w życiu zawodowym feedback nabiera szczególnego znaczenia.

Lądowanie na dywaniku?

Właściwie przekazana informacja zwrotna pomaga pracownikom zrozumieć powierzone im obowiązki, dostrzec i wyeliminować popełniane błędy, podkreślić sukcesy i wzmocnić motywację. Nie jest to bowiem nagana lub krytyka, która ma powodować chwilowy dyskomfort. To rzetelna, w miarę możliwości obiektywna informacja dla pracownika, prowadząca do poprawy efektywności pracy. Właściwe wykorzystanie tego narzędzia komunikacji sprzyja poprawie zaangażowania, wzmacnia wzajemne zaufanie na linii pracownik-przełożony i pomaga budować lojalność wobec pracodawcy.

Czytaj też: Employer Value Proposition, jako sposób na budowanie lojalności wobec firmy.

Feedback a ocena okresowa pracownika

Oczywiście feedback może Ci się kojarzyć z oceną okresową pracowników. I słusznie! Rola tych narzędzi jest podobna. Co je zatem różni? Przede wszystkim czas i sposób przekazu informacji. Kluczowe dla feedbacku jest reagowanie na bieżąco. Oznacza to, że jako pracodawca powinieneś zwracać uwagę na konkretne zachowania lub osiągane efekty, dzięki czemu pracownik może natychmiastowo wdrożyć oczekiwane zmiany, poprawiając jakość pracy. Taki sposób komunikacji szczególnie dobrze przemawia do młodych ludzi, którzy są przyzwyczajeni do nowoczesnych technologii, zapewniających możliwość wymiany informacji w czasie rzeczywistym. Dzięki temu informacja zwrotna nie jest odbierana negatywnie, jako atak lub oskarżenia, lecz jako normalny element współpracy.

Jeśli jednak nadal zastanawiasz się, czy udzielać swoim podwładnym feedbacku, to pomyśl, co się dzieje, gdy go nie otrzymują. Zazwyczaj czują się niezauważani i niepotrzebni. Albo przez wiele miesięcy pracują w przekonaniu, że nie ma do nich zastrzeżeń i nieświadomie utrwalają popełniane błędy. Gdy po dłuższym czasie dojdzie do konfrontacji lub nawet zwolnienia mają pełne prawo odczuwać złość, zniechęcenie i rozczarowanie, a ich motywacja do pracy gwałtownie spada. Czy tego właśnie chcesz?!

Cechy dobrego feedbacku

Pozostaje pytanie, jak udzielić informacji zwrotnej pracownikowi, by osiągnąć zamierzony efekt? Przede wszystkim należy działać szybko, odnosząc się bezpośrednio do konkretnej sytuacji. Warto przemyśleć, co i jak chcemy omówić, by wskazać pewne niedociągnięcia, jednak nie wpędzając podwładnego w poczucie winy. Niezwykle ważne jest:

  • panowanie nad emocjami,
  • rozmawianie na osobności,
  • odnoszenie się do faktów,
  • koncentrowanie się jednorazowo na jednej kwestii,
  • unikanie pouczania, oskarżania, osądzania i uogólnień (oceniamy pracę, a nie osobę!),
  • podkreślenie pozytywnych aspektów pracy,
  • proponowanie alternatywnych rozwiązań,
  • traktowanie pracownika z empatią i udzielanie mu wsparcia.

Właściwie przekazana informacja zwrotna dla pracownika, podobnie feedback jak we wszystkich innych relacjach zawodowych i biznesowych, jest narzędziem doskonalenia. Dlatego też w Smart Solutions niezwykle dbamy o feedback zarówno w kontaktach z naszymi pracownikami, jak i naszymi klientami. Dzięki temu wszelkie niedociągnięcia są wyjaśniane na bieżąco i każda ze stron jest w pełni usatysfakcjonowana.