Poszukiwanie i zatrudnianie nowych pracowników zawsze związane jest z ponoszeniem znaczących kosztów przez firmę. W przypadku podjęcia niewłaściwych decyzji wydatki przedsiębiorstwa dodatkowo rosną. Jakie rozwiązania pozwalają na obniżenie kosztów rekrutacji?

Koszt zatrudniania pracownika – czy da się zaoferować kandydatowi dobre warunki przy mniejszych wydatkach?

Zatrudnienie pracownika to nie tylko kwestia zagwarantowania mu satysfakcjonującego wynagrodzenia. Do obowiązków pracodawcy decydującego się na podpisanie z kandydatem umowy o pracę należy także:

  • prowadzenie akt pracownika,
  • opłacanie składek na ZUS i dodatkowe ubezpieczenia,
  • odprowadzanie podatków.

Im większa firma, tym więcej czasu wymagają te działania – czasu pracowników kadr i księgowości, którym także trzeba zapłacić za pracę. Pracodawca może poświęcać na to swoje zasoby lub zdecydować się na usługi agencji pracy. Dzięki temu przedsiębiorca przerzuca wiele obowiązków na agencję pracy tymczasowej – to ona zatrudnia pracownika  i dopełnia wspomnianych obowiązków.

Z jakimi kosztami rekrutacji pracowników musi się liczyć pracodawca?

Samo prowadzenie procesu rekrutacyjnego również związane jest z licznymi wydatkami. Do podstawowych kosztów rekrutacji nowych pracowników należą:

  • opłaty za publikację ogłoszeń rekrutacyjnych,
  • wynagrodzenie dla rekruterów za czas poświęcony na tworzenie treści ogłoszeń, przeglądanie i porządkowanie aplikacji, przeprowadzanie spotkań,
  • kwota przeznaczana na zaopatrzenie działu rekrutacji w narzędzia do weryfikacji kompetencji kandydatów.

Nie można zapominać, że poza podstawowymi kosztami prowadzenia procesu rekrutacyjnego pracodawca może ponosić dodatkowe, niepotrzebne wydatki, jeżeli przeprowadzona wcześniej rekrutacja jest nieefektywna (tj. zakończy się szybką rezygnacją lub zatrudnieniem nieodpowiedniej liczby pracowników) – oznacza to, że stanowiska pozostają nieobsadzone, a zespół jest niekompletny, a to z kolei zwykle prowadzi do przesunięcia planowanych projektów i strat w firmie.

Jak obniżyć koszty rekrutacji nowych pracowników?   

Dobrą praktyką jest przeniesienie procesów rekrutacyjnych do zewnętrznej agencji pracy tymczasowej, która może się pochwalić wieloma sukcesami i współpracą z renomowanymi markami. Jedynym kosztem jest wówczas opłacenie wynagrodzenia agencji.

Wydajny proces rekrutacyjny

Pracownicy agencji pracy stosują wypracowywane przez lata skuteczne techniki rekrutacji. Przed rozpoczęciem pozyskiwania aplikacji dokładnie określają profil kandydata i formułują ogłoszenia, które zachęcą w większości takich kandydatów, jakimi zainteresowany jest przedsiębiorca. Takie podejście pozwala znacznie zmniejszyć ryzyko zatrudnienia kandydata niespełniającego oczekiwań.

Konkretne ogłoszenia rekrutacyjne

Specjaliści do spraw rekrutacji często podają niejasne warunki lub zapominają o istotnych informacjach, np. nie podają widełek płacowych lub nie wskazują na ważne oczekiwania wobec pracownika, co często sprawia, że zapraszają na rozmowę kandydata szukającego innych warunków pracy – to znacząco wpływa na wydłużenie procesu rekrutacyjnego, a w końcu czas to pieniądz.

Gwarancja na pracownika

Zespół Smart Solutions pomaga w sformułowaniu jasnych oczekiwań i ofert. Czasami bywa jednak, że mimo obiecującego początku współpracy z nowym pracownikiem, okazuje się, że nie jest on odpowiedni na stanowisko. Nasz zespół chce wspierać pracodawcę w takich momentach, dlatego Smart Solutions udziela 2-miesięcznej gwarancji na pracownikaw przypadku rekrutacji stałej (okres gwarancji podlega negocjacji) i umożliwia wymienienie pracownika na innego bez dodatkowych kosztów.

Wybierz nowoczesne rozwiązania – rekrutuj mądrze i wydajnie razem z zespołem Smart Solutions.