Czym jest Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Czym jest Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) to państwowy fundusz celowy. Jego głównym celem jest zaspakajanie roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu jego niewypłacalności. Jakie roszczenia zaspokaja fundusz? Kto musi opłacać składki na FGŚP i ile wynosi ich kwota? Na czym polega niewypłacalność pracodawcy? Podpowiadamy.