Luka płacowa – jak pracodawca może walczyć z różnicami w zarobkach kobiet i mężczyzn?

Luka płacowa – jak pracodawca może walczyć z różnicami w zarobkach kobiet i mężczyzn?

Istnienie różnic w wysokości wynagrodzeń mężczyzn i kobiet jest faktem. Komisja Europejska podaje, że w Unii Europejskiej kobiety zarabiają średnio o 16% mniej niż mężczyźni. Niższe płace kobiet są interpretowane jako konsekwencja dyskryminacji tej płci na rynku pracy, a także jeden z powodów, dla których pracownice mają większe trudności w uzyskaniu finansowej niezależności i mniej chętnie podejmują aktywność zawodową. Z czego wynikają luki płacowe w krajach europejskich i jak możesz zwalczać to zjawisko, będąc pracodawcą?