Twój pracownik długoterminową inwestycją. Dlaczego warto postawić na rozwój pracownika?

Twój pracownik długoterminową inwestycją. Dlaczego warto postawić na rozwój pracownika?

Programy rozwoju pracownika przynoszą korzyści zarówno firmie, jak i osobie korzystającej ze szkoleń. Umożliwiają nabywanie nowych kompetencji, zwiększają także poziom lojalności wobec pracodawcy. Organizując kursy, pod uwagę należy wziąć takie kwestie jak rodzaj umowy podpisanej z pracownikiem (zatrudnienie stałe lub tymczasowe), poziom jego kwalifikacji i charakter wykonywanych zadań.